Havnen

Kalundborg Havn

Kalundborg havn og godsfærgedrift til Århus giver mulighed for at skabe et reelt alternativ til Storebæltsforbindelsen.
Med de aktuelle udvidelsesplaner for Kalundborg havn vil en opgradering af rute 23 til motorvej gøre ruten København–Kalundborg–Århus til er reelt alternativ til Storebæltsforbindelsen.
Dette alternativ understøtter regeringens strategi på vejområdet, idet det vil opretholde mobiliteten på ruten over Storebælt samt understøtte vækst i Kalundborgs erhvervsliv. Det vil desuden skabe bedre muligheder for godstransporten og adgangen til havnene.
Kalundborg Havn
I bunden af Kalundborg Fjord er 3 havne beliggende - Kalundborg Havn, Statoil Raffinaderiets havn samt DongEnergy, Asnæsværkets havn. Udefra fremstår de 3 havne som ét samlet havnekompleks, hvis samlede godsomsætning er godt 12 mio. tons, og hvis anløbsantal er blandt Danmarks største. Isoleret set fremstår Kalundborg Havn med et areal på 800.000 m2 og vanddybder op til 15 m samt ca. 4,0 km kaj som Sjællands eneste dybvandshavn, idet ingen andre trafikhavne på Sjælland eller Lolland-Falster kan have anløb af skibe med dybgang på mere end 7,6 m, hvorfor Kalundborg varetager godsekspedition af de større skibe.
Kalundborg Havn beskæftiger 15 medarbejdere, mens de private virksomheder på havnen beskæftiger omkring 1000 medarbejdere. Herudover er der en række afledte arbejdspladser. Kalundborg havn ligger kun 9 sømil fra T-ruten, dybvandsruten til Baltikum, hvilket gør Kalundborg havns beliggenhed ideel for søtransport i den nordlige Nordsø og i det Baltiske område.
Kalundborg havn er den eneste offentlige dybvandshavn på Sjælland og har potentiale for betydelige fysiske udvidelser. Virksomheden har fået den planmæssige godkendelse af en udvidelse på 75% af havnearealerne (600.000 m2) - en investering bl.a. med plads til mere havnerelateret industri.
Havnen er godt placeret for gods til og fra Sjælland, ikke mindst for betjening af Hovedstadsregionen. Med tilfredsstillende vejforbindelse fra Kalundborg til Holbækmotorvejen vil hovedparten af Hovedstadsområdet kunne nås på samme tid som fra Københavns havn
Endelig er Kattegatforbindelsen eneste alternativ til Storebæltsbroen for godstransport, hvis istapper, påsejling eller anden uregelmæssighed forhindrer transport over broen.