Fakta om Kalundborg

Kalundborg - Vor Frue Kirke

Kalundborg Kommune dækker et areal på ca. 600 km2 og har et samlet indbyggertal på ca. 50.000. I Kalundborg er der 21.594 arbejdspladser.

67,6% af de beskæftigede både bor og arbejder i Kalundborg Kommune, mens knapt 8.000 med bopæl i Kalundborg Kommune pendler ud over kommune- grænsen for at komme på arbejde. Godt 5.000 med bopæl i andre kommuner pendler hver dag ind i Kalundborg Kommune.

Kalundborg – Den grønne industrikommune

En industriby i stærk vækst

Den Vestsjællandske vækst-motor behøver bedre infrastruktur. Rute 23, i daglig tale kaldet Skovvejen, er underdimensioneret i forhold til den udvikling og det vækstpotentiale Kalundborgegnen udgør. En udbygning af Skovvejen til en motorvej er en nødvendighed for at fastholde og udvikle Kalundborg som Sjællands erhvervscentrum uden for København
 
Ved at fremskynde og prioritere en udbygning af landevejen mellem Kalundborg og Bjergsted vil det være muligt at løse de største trafikale problemer på Rute 23.
 
Ca. 15 % af godstransporten mellem landsdelene foregår med Molslinien via Kalundborg. Det svarer til 1.000 lastbilenheder om dagen. Denne trafik aflaster Storebæltsforbindelsen og afværger de værste trængselsproblemer over Fyn og Trekantområdet.