Nyheder


Kalundborg kan levere vĂŚksten, Danmark mangler

24/08-2015 kl. 09:32

Den éngangsinvestering, det er at færdiggøre Kalundborg-motorvejen, må ikke undervurderes til kun at gavne Kalundborg. Hele Danmark vil nyde godt af den vækst, motorvejen bidrager til. Det underbygge en rapport fra Grontmij.

Du kan læse hele analysen om Kalundborg-motorvejen her.

http://rute23.dk/index.php?page=reports


Dialogmøde med lodsejere den 6. november 2014

21/10-2014 kl. 12:04

Alle lodsejere i Kalundborg Kommune, der er berørt af byggelinjerne til den nye motorvej, er inviteret til møde den 6. november kl. 18.30. På mødet bliver der talt om motorvejens betydning for Kalundborg Kommune.

Ansatte fra Vejdirektoratet deltager i mødet og vil fortælle om projektet:

• Status for etapen syd om Regstrup.
• Status for etapen frem til Kalundborg.
• Byggelinjerne - betydning for lodsejerne.

Kalundborgegnens Erhvervsråd deltager også i informationsmødet.

Efter præsentationerne er der dialog, hvor deltagerne kan stille spørgsmål.

Informations- og dialogmødet om at få rute 23 ført til Kalundborg som motorvej holdes:

i Svebøllehallens Cafeteria, torsdag den 6. november kl. 18.30 - ca. 20.30.

Tilmelding med oplysning om deltagerantal sendes på e-mail til udvikling@kalundborg.dk senest 2. november 2014. Vi serverer en sandwich med en øl eller vand.


Et skridt tĂŚttere pĂĽ en hel Kalundborg-motorvej

08/07-2014 kl. 12:28

Som en del af Trafikaftalen 2014 er forligspartierne på Christiansborg blevet enige om at bygge næste etape af Kalundborg-motorvejen. Det drejer sig om ca. 6 km. syd om Regstrup. Der afsættes 427,5 mio. kr. i aftalen.

Det er et stærkt signal at sende til borgere og virksomheder, når politikerne vælger at fortsætte med etableringen af Kalundborg-motorvejen, siger borgmester Martin Damm.

Motorvejen bliver udbygget og fortsat ved Regstrup, hvor den i dag stopper og bliver til motortrafikvej.

- Udbygningen af Kalundborg-motorvejen vil bidrage til at fastholde Kalundborg Kommune som førende erhvervskommune på Sjælland. Arbejdskraftens tilgængelighed er en vigtig faktor for virksomhedernes fortsatte vækst, siger Martin Damm.

Og fortsætter

- En motorvej til Kalundborg er med til at skabe endnu mere vækst til de mange virksomheder, som Kalundborg Kommune rummer. Det vil skabe øget beskæftigelse og jobs og dermed understøtte udviklingen i kommunen. Samtidig vil det være med til at understøtte bosætning i kommunen.

Kalundborg Kommunes mange virksomheder er allerede i vækst, viser seneste opgørelse om ledigheden - seneste rapport viste, at Kalundborg Kommune er den kommune i Østdanmark hvor ledighedstallet er faldet mest.

Det seneste år er befolkningstallet vendt og nedgangen er stoppet. I dag er der 48.416 borgere i Kalundborg Kommune.

- Vedtagelsen af etablering af næste stykke Kalundborg-motorvej er med til at fastholde og understøtte denne udbygning, siger Martin Damm.


2. etape bevilget i Trafikaftale 2014

03/07-2014 kl. 15:40

Forligspartierne bag Trafikaftalen 2014 har bevilget 427.5 mio. kr. til de næste ca. 6 km af Kalundborgmotorvejen.

Motorvejen stopper i dag ved Regstrup, men forlænges altså nu med ca. 6 km syd om Regstrup.

- En motorvej til Kalundborg er med til at skabe endnu mere vækst til de mange virksomheder, som Kalundborg Kommune rummer. Det vil skabe øget beskæftigelse og jobs, som understøtter udviklingen i kommunen, siger borgmester Martin Damm.


Kalundborgmotorvejen er taget i brug

22/08-2013 kl. 13:01

De første 6,5 km motorvej er taget i brug, nemlig strækningen Elverdam-Regstrup på Skovvejen. Samtidig er strækningen omdøbt til Kalundborgmotorvejen.

Transportminister Pia Olsen Dyhr indvier den nye motorvej den 27. august 2013.
Læs om arrangementet på www.vejdirektoratet.dk.


Virksomheder og kommunen vil have motorvej nu

24/09-2012 kl. 14:25

I samlet flok gør virksomheder i Kalundborg Kommune og kommunen nu Folketingets Transportudvalg opmærksom på at der efter VVM-undersøgelse af Rute 23 – Skovvejen, skal tages positiv beslutning om fremtidig motorvej på ruten til Kalundborg.

Rute 23 er det eneste reelle, nationale alternativ til Storebæltforbindelsen, når det gælder tung trafik. Derfor skal vi have motorvejen nu, siger borgmester Martin Damm.

Han har sammen med resten af Kalundborg Kommunes Rute 23-udvalg foretræde for Folketingets Transportudvalg i dag 4. september 2012.

- Vi vil gøre opmærksom på grundlaget for etablering af motorvej til Kalundborg, nu er på plads. Kalundborg Kommunes holdning er klar; vi ønsker motorvejen til Kalundborg og vi ønsker at udbygningen begynder fra Kalundborg. Dvs. de 10 km ny motorvej som skal anlægges fra Kalundborg til Bjergsted, siger Claus Steen Madsen, teknik-, udviklings- og kulturdirektør.

Med til mødet med Transportudvalget er udover borgmester Martin Damm og Claus Steen Madsen også Sten Drejø (S), Bent Rasmussen, direktør Kalundborg Havn, Ole Lauritsen, formand for Kalundborgegnens Erhvervsråd, samt Jan Hoff, senior vicepresident Novo Nordisk.
Sidstnævnte er med på vegne af de fire virksomheder: Novozymes, Statoil, Dong Energy og Novo Nordisk. Disse fire virksomheder har samlet sendt et brev til Transportudvalget, hvori de gør opmærksom på vigtigheden i at skabe en bedre infrastruktur.

- En motorvej til Kalundborg er en motorvej til endnu mere vækst og erhvervsudvikling, siger Claus Steen Madsen.

VVM-redegørelsen for motorvej til Kalundborg har netop været i offentlig høring, og det er på den baggrund at Rute 23-udvalget har fået foretræde for Transportudvalget.


Borgermøde om VVM - Rute 23

14/08-2012 kl. 11:59

Vejdirektoratet afholder et borgermøde i Svebølle Hallen tirsdag den 21. august 2012 kl. 19, hvor du kan komme med synspunkter og høre nærmere om vejprojektet og VVM-undersøgelsen.


VVM redegørelse klar

30/07-2012 kl. 11:53

Vejdirektoratet offentliggør nu sin VVM-redegørelse for Rute 23 Skovvejen angående strækningen mellem Regstrup og Kalundborg. Den rummer et hovedforslag til en ny motorvej samt et alternativ hertil.

Læs om VVM-redegørelsen på: www.vejdirektoratet.dk


Hvad skal den nye motorvej egentlig hedde?

07/09-2011 kl. 15:06

Eksperterne i Vejdirektoratet nået frem til at det logiske navn må være Kalundborgmotorvejen.

Den fremtidige motorvej mellem Holbækmotorvejen og Kalundborg kommer derfor officielt til at hedde Kalundborgmotorvejen.


ArkĂŚologer graver ved Skovvejen

07/09-2011 kl. 15:01

Forbipasserende ved Skovvejens østlige ende kan i denne tid se mennesker og gravemaskiner på de tilstødende områder. Det er arkæologer fra Holbæk Museum, der er i gang med at undersøge jorden for arkæologiske fund

Læs mere på http://www.vejdirektoratet.dk


VVM FOR UDBYGNING AF RUTE 23

25/03-2011 kl. 11:23

VVM-UNDERSØGELSE FOR UDBYGNING AF RUTE 23 TIL MOTORVEJ MELLEM REGSTRUP OG
KALUNDBORG

Der skal gennemføres en VVM-undersøgelse samt udarbejdes en VVM-redegørelse og beslutningsgrundlag for 3. etape af en udbygning af rute 23 (Skovvejen) til motorvej mellem Regstrup og Kalundborg. Sammen med 1. og 2. etape af Skovvejens udbygning til motorvej vil disse ombygninger betyde, at de trafikale problemer, der opleves på strækningen, afhjælpes.

VVM-undersøgelsen igangsættes primo 2011 og skal være afsluttet medio 2012 med henblik på, at der kan foreligge beslutningsgrundlag i september 2012.

Der afholdes en indledende 4 ugers offentlig høring i foråret 2011, hvor borgerne i området og andre interesserede kan fremsætte forslag og idéer til undersøgelsen. Der afholdes borgermøder i forbindelse hermed.

Se kommissorium for VVM-undersøgelsen under rapporter


National nødvendighed

25/03-2011 kl. 11:20

Færgetrafik mellem Kalundborg og Aarhus er en national nødvendighed

Kalundborg Kommune kan konstatere, at bestyrelsen bag Mols-Linien A/S overvejer at lukke færgeruten mellem Kalundborg og Aarhus.

En eventuel lukning vil give mærkbare og skadelige konsekvenser for fremkommeligheden mellem de to landsdele.

Kalundborg Kommune har torsdag 17. marts foretræde for Folketingets trafikudvalg i forbindelse med dialog om opgradering af Rute 23 til motorvej og vil i den anledning benytte lejligheden til at gå i dialog med trafikordførerne om færgeruten mellem Kalundborg og Aarhus.

- Vi ønsker en dialog og en proces der sikrer, at der også fremover er en færgerute mellem Århus – Kalundborg. En færgerute som understøtter godstransporten og som binder Danmark sammen. Det er af afgørende betydning ikke bare lokalt, men også for godstrafikken nationalt at vi fortsat har et alternativ til Storebæltsbroen, siger borgmester Martin Damm.

Motorvejen skal sikre grundlaget for færgedrift
Delegationen som har foretræde for Folketingets Trafikudvalg består af borgmester Martin Damm (V), KB-medlem Sten Drejø (S), KB-medlem Allan Orris (F), erhvervschef Poul Jensen og teknik, udviklings- og kulturdirektør Claus Steen Madsen

- Nyheden om færgedriften på Kalundborg-Aarhus er endnu et argument for at få opgraderet Rute 23 til motorvej hurtigst muligt. En motorvej hele vejen til Kalundborg vil understøtte grundlaget for færgedrift mellem Kalundborg og Aarhus, siger Claus Steen Madsen.


VVM-undersøgelsen fremrykkes til 2012

16/12-2010 kl. 16:09

Med aftalen af 29. januar 2009 om En grøn transportpolitik blev der afsat 10 mio. kr. til gennemførelse af VVM-undersøgelse vedrørende etablering af en 3 km ny motorvejsstrækning syd for Regstrup, hvor der i dag er 2-sporet landevej. Undersøgelsen forventes færdig i 2011.

Der blev envidere med aftalen afsat 15 mio. kr. til gennemførelsen af en fuld VVM undersøgelse for den resterende del af strækningen helt frem til Kaludnborg.

Forligspartierne er i aftalen Bedre mobilitet af 26. november 2010 blevet enige om, at VVM undersøgelsen af udbygningen af Skovvejen fra Regstrup frem til Kalundborg fremrykkes, således at den afsluttes i 2012.

I VVM-undersøgelsen af strækningen fra Regstrup frem til Kalundborg, vil mulighederne for at fortsætte udbygningen af Skovvejen startende fra Kalundborg blive undersøgt.


Banebrydende samarbejde i Kalundborg

09/09-2010 kl. 10:38

De er meget forskellige – og alligevel har de en fælles mission. En mission, der ikke alene gavner deres individuelle forretninger – men også lokalområdet i Kalundborg.

Ni både større og mindre virksomheder fra industrien i Kalundborg samt Kalundborg Kommune og Kalundborgegnens Erhvervsråd har valgt at stå sammen om at skabe nye uddannelsesmuligheder inden for destillation sammen med EUC i Kalundborg. Novo Nordisk, NNE Pharmaplan, NovoZymes, Statoil, Pronova BioPharma, DONG Energy, Chris Jensen og HRS, Kemp & Lauritzen samt Kalundborgegnens Erhvervsråd bidrager tilsammen med de økonomiske og kompetencemæssige ressourcer, der skal til, for at skabe de nye uddannelsesmuligheder i byen.

Niels Erik Christensen, uddannelseschef EUC Nordvestsjælland i Kalundborg, fortæller:
- Projektet involverer blandt andet, at der skal tegnes og bygges et destillationsanlæg her på EUC i Kalundborg. Desuden skal der udvikles et decideret kursusforløb på anlægget. Anlægget forventes at stå klar til indvielse i november 2010, og herefter skal de konkrete uddannelsesforløb planlægges mere detaljeret, så de tilgodeser virksomhedernes behov. Vi forventer at have de første kurser klar i starten af det nye år. Procesvirksomhederne anslår, at op mod cirka 1.000 medarbejdere fra de lokale procesvirksomheder i Kalundborg vil få glæde af uddannelsesmulighederne, da alle operatører i disse virksomheder, som udgangspunkt, er en del af målgruppen. Desuden regner vi med, at uddannelsen vil tiltrække medarbejdere fra andre virksomheder fra resten af Sjælland.

Forskellige perspektiver – fælles indsats
Novo Nordisk, Statoil, Pronova BioPharma og Dong Energy har alle destillation som en vigtig del af produktionsprocessen. Derfor har disse virksomheder et behov for lokale uddannelsesmuligheder for deres operatører. Samtidig ønsker virksomhederne et stærkt uddannelsescenter i lokalområdet, fordi de samtidig har en interesse i at tiltrække relateret industri, da det øger mulighederne for at rekruttere kompetencer.

For NovoZymes, NNE Pharmaplan, HRS, Chris Jensen samt Kemp & Lauritzen er perspektivet for deres deltagelse i projektet et andet, idet ingen af disse virksomheder anvender destillation. Årsagen til, at de har valgt at gå med i projektet, skal findes i, at de ønsker at bidrage til at skabe øget vækst i Kalundborg. En øget tilgang af procesvirksomheder til lokalområdet vil også betyde, at der bliver flere virksomheder at servicere – så for specielt servicevirksomhederne er det også en forretningsmæssig investering i fremtiden.

Novo Nordisk tog initiativet
Michael Hallgren, der er Corporate Vice President i Novo Nordisk i Kalundborg og initiativtager til projektet, fortæller:
- Formålet med dette projekt er at styrke uddannelsesmulighederne lokalt. I dag findes der ikke uddannelse inden for destillationskompetencer her i lokalområdet, og vi oplever et stigende behov for netop dette.

EUC i Kalundborg har en god basisuddannelse for operatører, som mange af vores medarbejdere allerede har gennemført. Vi oplever dog et stigende behov for efteruddannelse på næste niveau – og særligt inden for destillation. Men skal vi uddanne vores medarbejdere inden for destillation i dag, foregår det i Fredericia. Dette er en investering i vores lokale uddannelsescenter, således at vi også i fremtiden har et kompetencegivende og moderne uddannelsescenter i Kalundborg.

Vi fik ideen med at involvere resten af industrien i Kalundborg, da flere af de andre procesvirksomheder også har destillation i produktionsprocessen. Vi har en stærk tradition for at arbejde på tværs og tænke i helheder, så det var nærliggende at tage et møde med de andre virksomheder og høre, om der var interesse for idéen – og det var der.

Fremtidsperspektiv - kompetencecenter for destillationsuddannelse
Virksomhederne håber på sigt, at Kalundborg bliver et kompetencecenter inden for destillation, og de har allerede besluttet, at se på forskellige muligheder for fremtidige samarbejder i den forbindelse, herunder på at styrke de mere akademiske kompetencer inden for destillation.

Initiativet skaber glæde fra flere sider
Kalundborgegnens Erhvervsråd har valgt at støtte projektet økonomisk. Poul Jensen, erhvervschef, fortæller her hvorfor:

- Det er et rigtigt spændende projekt, som vi meget gerne vil bakke op om. Vi kan se gode fremtidsperspektiver i projektet, der også vil bidrage til at styrke vores mission – nemlig at skabe de bedste rammer for, at Kalundborg også i fremtiden er et attraktivt sted for både større og mindre virksomheder at placere deres forretninger. Desuden er netværkstanken og samarbejde på tværs af industrien i rigtig god tråd med vores daglige indsats for at styrke egnens erhvervsliv.

Også i Kalundborg Kommune er der glæde over det spændende samarbejde. Claus Steen Madsen, direktør for teknik, udvikling og kultur, udtaler:
- Det er altid positivt, når industrien i Kalundborg tager initiativ til projekter, der kan bidrage til øget vækst og kompetencer i vores kommune. Det kommer os alle til gode. Der findes i forvejen flere gode eksempler på, at industrien i Kalundborg samt Kalundborg Kommune står sammen om banebrydende projekter. Blandt de mere kendte er Den Industrielle Symbiose, hvor syv lokale virksomheder og Kalundborg kommune på forretningsmæssige vilkår udnytter hinandens rest- og biprodukter – til gavn for både virksomheder og miljø.


Kalundborg Kommunes industri vokser

02/10-2009 kl. 14:45

Den norske virksomhed Pronova Biopharma indviede torsdag den 1,7 milliarder dyre fabrik i Kalundborg.

Den norske medicinalvirksomhed udnytter fiskeolie til sin receptpligtige medicin.
En fabriksindvielse som glæder borgmester Kaj Buch Jensen.

- Jeg ønsker Pronova Biopharma tillykke og velkommen, og samtidig glæder det mig, at Kalundborg Kommune endnu en gang har kunnet tiltrække en stor virksomhed, siger Kaj Buch Jensen.

Kalundborg Kommune blev valgt som lokation for den norske fabrik, efter at en anden kalundborgensisk virksomhed NNE Pharmaplan havde undersøgt lokationsmuligheder i hele verden for den norske virksomhed. Til sidst stod valget mellem Gent i Belgien eller Kalundborg. Og Kalundborg blev valgt, blandt andet på grund af dybvandshavnen, øvrige lignende virksomheder, hvor attraktiv stedet er for medarbejdere, arbejdskraften og flere andre parametre.

Den grønne industrikommune
Kalundborg Kommune søsatte forleden på en stor klimakonference den politiske diskussion om klimatiltag i kommunen, og den nye virksomhed falder godt i tråd med Kalundborg som den grønne industrikommune. En kommune hvor der passes på klimaet, men samtidig gives plads til industri.

Attraktiv egn
- Pronova Biopharmas valg af Kalundborg bekræfter, at egnen er attraktiv for mange virksomheder. Infrastrukturen via vandet er i top, og egnens mange øvrige store virksomheder sikrer arbejdskraft. De mange virksomheder tydeliggør også vores ønske om en motorvej helt til Kalundborg – et ønske som med Transportministerens seneste melding er rykket et stort skridt nærmere, siger Kaj Buch Jensen.


Trafikudvalg i dybden i Kalundborg

21/08-2009 kl. 09:50

Regeringens Trafikudvalg tilbragte fem timer i Kalundborg Kommune i selskab med lokale politikere, Kalundborgegnens Erhvervsråd og ikke mindst erhvervslivet i kommunen.

Fokus var lagt på Rute 23 - Skovvejen. Kalundborg Kommune arbejder for en udbyggelse af vejen til en motorvej, ikke mindst for at skabe yderligere udvikling og fastholde arbejdskraften i området - læs mere på www.rute23.dk

Folketingspolitikerne mødte en borgmester Kaj Buch Jensen, som håber, at VVM-redegørelsen for vejstrækningen bliver udført i en etape, frem for som politikerne tidligere har vedtaget i to etaper.

Håb om vvm-redegørelse i et hug
- Vi er glade for transportforliget i januar 2009 og endnu gladere for meldinger om fremrykning. Nu håber vi, at VVM-redegørelsen kommer i et hug, siger borgmester Kaj Buch Jensen.

Trafikudvalget besøgte desuden Novo Nordisk, som med massiv godstransport til og fra virksomheden, samt 3.600 medarbejdere, har brug for god infrastruktur, samt Kalundborg Havn, som oplever tilgang af virksomheder og en Ny Vesthavn i fremtiden, samt Inbicon, som bygger 2. generations bioethanolanlægget i Kalundborg. Hertil kommer den nye norske virksomhed Pronova og NKT Fleksibles, som alle har valgt Kalundborg Kommune til frem for udenlandske locationer.


Lars Barfoed: Let at anlĂŚgge motorvej

17/08-2009 kl. 13:36

Transportminister Lars Barfoed (K) mener, at der er mange grunde til, at der skal anlægges en motorvej mellem Holbæk og Kalundborg.

Derudover mener han, at den kan påbegyndes uden store problemer. Hvis det står til transportminister Lars Barfoed(K), så kommer der motorvej hele vejen mellem København og Kalundborg inden alt for længe.

Læs mere på www.nordvestnyt.dkTransportministerens førsteprioritet

06/08-2009 kl. 10:03

Motorvej København-Kalundborg og så hurtigfærge til Århus er transportministerens førsteprioritet

Transportminister Lars Barfoed (K) vil bygge en ny motorvej fra Holbæk til Kalundborg samt indsætte hurtigfærger mellem Vestsjælland og den jyske hovedstad, skriver Jyllands-Posten.

- Min førsteprioritet for at løse flaskehalsproblemerne i trafikken mellem Jylland og Sjælland er at fremrykke investeringerne i en motorvej fra København til Kalundborg - og så kombinere det med moderne, miljøvenlige færger, der kan sejle mellem et nyt havneanlæg vest for Kalundborg og Århus, forklarer Lars Barfoed.

- Hvis løsningen med motorvej til Kalundborg og færger til Århus ikke er nok, mener jeg, at en forbindelse mellem Bogense og Juelsminde er teknisk og finansielt mere overkommelig end en Kattegatbro, siger han.

Den melding får direktør Preben Wolff fra Molslinien til at juble, mens trafikforskere tvivler på, at det miljømæssigt og økonomisk er den rigtige løsning.

Læs mere på www.jp.dkKattegatforbindelse en god forretning

24/06-2009 kl. 11:53

Borgmestrene i Århus og Kalundborg arbejder videre for at få flere kolleger med på ideen om en fast forbindelse mellem Kalundborg og Århus. Borgmester Nicolai Wammen (S), Århus, og borgemster Kaj Buch Jensen (S), Kalundborg, har givet hinanden håndslag på, at de vil lægge sig i selen for at få endnu flere borgmesterkolleger på begge sider af Kattegat med på ideen om en fast forbindelse over Kattegat.

Læs mere på www.nordvestnyt.dk


Transportminister ser gevinst ved motorvej

12/05-2009 kl. 08:37

Transportminister Lars Barfod var mandag den 11. maj 2009 på besøg i Kalundborg.

Efter besøget gav ministeren udtryk for, at han er enig i, at der på sigt skal etableres en motorvej hele vejen til Kalundborg.

- Der er en stor samfundsmæssig gevinst ved at anlægge en motorvej til Kalundborg ad Rute 23. Argumenterne for en motorvej er den store trængsel på vejen og den fremtidige vækst til området. Perspektivet er en motorvej hele vejen, og det har et bredt flertal i Folketinget i januar også tilkendegivet, siger Lars Barfoed.

Præcis hvornår, en motorvej bliver en realitet, kan han dog ikke sige noget om.
- Nu har vi godkendt, at der skal udarbejdes en VVM-undersøgelse, som skal være færdig i 2013. Så må vi se derefter. Men jeg regner med at være med til at klippe snoren i min ministertid – jeg regner dog også med at være minister længe, siger Lars Barfoed.

Transportministeren var på besøg først hos borgmester Kaj Buch Jensen, og efterfølgende på rundtur på Novo Nordisk og sidst i Kalundborg Havn.

Her blev de store vækstmuligheder for egnen opridset.

- Det var et fornuftigt møde, og jeg ser positivt på mulighederne for at får fremrykket vvm-redegørelsen for hele motorvejsstykket til Kalundborg. Transportministeren medgav, at vi har behov for en motorvej, siger Kaj Buch Jensen.


Transportminister pü besøg i Kalundborg

11/05-2009 kl. 09:24

Transportminister Lars Barfoed besøger mandag den 11. maj 2009 Kalundborg.

Opgraderingen af Rute 23, Skovvejen, er stadig et vigtigt element i vækstmulighederne i Kalundborg Kommune, og transportministeren får mulighed for med egne øjne at se området og dets store potentiale.

Novo Nordisk, Kalundborg Havn og Kalundborg Kommune samarbejder om transportministerens besøg, som indledes med et besøg hos Borgmester Kaj Buch Jensen. Efterfølgende er Novo Nordisk vært ved en præsentation og rundvisning på fabrikken i Kalundborg.

Samarbejdet er en fortsættelse af det samarbejde mellem erhvervslivet og Kalundborg Kommune som fik Rute 23 med i det store Transportforlig som blev indgået i januar 2009.

Samarbejdspartnerne håber at få fremrykket vvm-udarbejdelsen for Rute 23 til 2011.


Aktstykke 113 om opgradering af rute 23 tiltrĂĽdt

30/04-2009 kl. 13:07

Som følge af transportaftalen "En grøn transportpolitik" om Skovvejen har:

Finansudvalget har tiltrådt aktstykke 113, der giver Vejdirektoratet lov til at sætte opgraderinger på den østligste del af strækningen mellem Kalundborg og Holbæk i gang. Aktstykket medfører, at Vejdirektoratet må bruge 3 millioner kroner på projektet i 2009.

Dermed må Vejdirektoratet begynde på en VVM-undersøgelse for en ny 3 km lang motorvejsstrækning syd om Regstrup i 1. kvartal 2010. I dag er strækningen en 2-sporet landevej.

Se aktstykke 113 under rapporter.


Rute 23 er en vigtig del af Danmarks godstransport

20/04-2009 kl. 10:26

En effektiv infrastruktur med mindre trængsel og bedre mobilitet er afgørende for godstransporten, skriver transportminister Lars Barfoed i sin nye redegørelse om ”Fremtidens godstransport”, som netop er offentliggjort. Rute 23 er i den sammenhæng højt prioriteret. Under redegørelsens afsnit om udbygning af godstunge vejkorridorer hedder det bl.a.:

”Fokusområder for vejprojekter er kapaciteten i landsdelsforbindelserne E45, E20 og E47, trængselsproblemerne i de store hovedfærdselsårer samt de største sammenhængende byområder som hovedstadsområdet og Østjylland. Der er konkret besluttet en fuld udbygning af Frederikssundsmotorvejen som et langsigtet mål, og vejforbindelsen fra Holbæk til Kalundborg skal ligeledes forbedres markant. På længere sigt er perspektivet at anlægge en motorvej til Kalundborg”.

Ministeren tilføjer i den anledning, at der allerede i efteråret skal tages stilling til en række forslag til vejudbygninger, der har også betydning for godstransporten.

I forbindelse med redegørelsen har transportministeriet udarbejdet et såkaldt ”hand out” om udbygning af de veje, hvor lastbiltrafikken er størst. Af papiret fremgår det, at regeringen vil udarbejde beslutningsgrundlag for udbygning eller anlæg af en række vejstrækninger med en høj andel af lastbiltrafik, hvor mobiliteten bør forbedres. Ministeriet har udarbejdet en oversigt, hvoraf det fremgår, at Skovvejen Holbæk-Kalundborg er en af de landeveje i Danmark, der er mest befærdede, og hvor den procentvise andel af lastbiler er landets største. Hver dag kører der således 1.650 lastbiler på strækningen, hvilket svarer til 15 procent af den samlede trafik på vejen.

Redegørelsen konstaterer i øvrigt, at lastbilerne står for ca. 80 procent af godstransporten i Danmark, og at EU Kommissionen frem til 2020 forventer, at godstransporterne i Europa stiger med over 30 procent. Det har derfor betydning for konkurrencekraften i Europa at sikre sammenhæng i transporten. Det handler om vækst, velstand og arbejdspladser, skriver transportministeren.

”Det kræver gode transport- og logistiksystemer, hvis produkterne skal kunne nå frem fra producenterne til erhvervsliv og forbruger i de større byer og på eksportmarkederne. Markederne er ofte ikke lokaliseret de samme steder som producenterne. Således finder en stor del af den danske produktion sted i Jylland, mens forbrugerne er spredt over hele landet. Effektive transportsystemer er et centralt konkurrenceparameter for de enkelte lande, og en vigtig faktor når virksomhederne vælger lokalisering”, hedder det i redegørelsen.

Hele den trafikpolitiske redegørelse om ”Fremtidens godstransport” kan læses på www.trm.dk.


Ole Sohn og Pia Dyhr pü besøg i Kalundborg

16/03-2009 kl. 11:09

To fremtrædende medlemmer af Socialistisk Folkepartis (SF) folketingsgruppe, Ole Sohn og Pia Olsen Dyhr, besøger i morgen, 13 marts, Kalundborg.

Ole Sohn er valgt i Vestsjælland og er partiets finansordfører og Pia Olsen Dyhr, valgt i Nordsjælland er trafikordfører. Når de ankommer til Kalundborg kl. 10, vil de bl.a. blive modtaget af kommunalbestyrelsesmedlemmerne Tommy Dinesen og Allan Orris.

Hovedoverskrifterne under det daglange besøg er trafik og erhvervsudvikling. Det betyder bl.a. skal Ole Sohn og Pia Dyhr Olsen skal besøge Kalundborg Havn, hvor havnedirektør Bent Rasmussen orienterer om planerne for havneudvidelsen på Asnæs, som bl.a. betyder, at 320.000 lastbiler årligt ledes uden om byens centrum. Senere besøges Pronova, der har etableret sig i Kalundborg med 120 nye arbejdspladser, og efterfølgende tager delegationen til Røsnæs for at se på linjeføringen for en eventuel Kattegat forbindelse.


Pressemeddelelse

29/01-2009 kl. 18:14

Det store trafikforlig mellem alle Folketingets partier, minus Enhedslisten, sikrer nu i første omgang en udbygning af Skovvejen.

I planen anerkendes behovet for en motorvej til Kalundborg for at sikre erhvervsudviklingen. I første fase er der afsat 200 mio. kr. til at fjerne de eksisterende rundkørsler og etablere overkørsler i stedet. Desuden skal der iværksættes en VVM undersøgelse og vedtages en anlægslov for tre kilometer motorvej ved Regstrup. Endelig skal der iværksættes en VVM-undersøgelse for hele strækningen som motorvej.

Resultat bliver modtaget med stor glæde af Kalundborgs borgmester Kaj Buch Jensen (A).

”Det var et meget positivt udfald af forhandlingerne. Vi har kæmpet i årevis for at få bedre trafikforbindelser mellem Kalundborg og Holbæk, og det her er et gennembrud. Der er nu taget hul på en udbygning af Rute 23, og næste mål er at få etableret motorvej på de 13 kilometer mellem Kalundborg og Bjergsted”, siger han.

Kaj Buch Jensen retter i forbindelse med forliget et stor tak til erhvervslivet i Kalundborg Kommune, som efter hans opfattelse har ydet en uvurderlig indsats i arbejdet for at få udbygget Rute 23.

”En ting er, at det i kommunalbestyrelsen lykkedes at etablere et tæt samarbejde om Rute 23 på tværs af alle partiskel. En anden væsentlig faktor er det enestående samarbejde og den kontante opbakning, vi har fået fra erhvervslivet i kommunen. For fjorten dage siden var vi en lille bemærkning på side 30 i regeringens trafikplan. Nu er behovet for motorvejen erkendt og der er afsat penge. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det netop er den fælles indsats, der har sikret os det gode resultat”, siger Kaj Buch Jensen.

Se aftalen under rapporter


Trafikforliget er nu tĂŚt pĂĽ

29/01-2009 kl. 09:33

Det sidste forhandlingsmøde om det store trafikforlig finder sted i dag torsdag formiddag. Herefter forventes der at være enighed om en samlet plan løsning.

Regeringen og oppositionen, minus Enhedslisten, forhandlede hele aftenen i går. Ifølge medieomtalen er det nu investeringer i letbaner og busser, der er sidste knast i forhandlingerne. Der er ingen sikre forlydender om, i hvilket omfang Rute 23 indgår i den kommende plan.


Opløftende møde med ministeren

28/01-2009 kl. 16:11

Borgmester Kaj Buch Jensen var i glimrende humør, da han og den øvrige delegation fra Kalundborg i eftermiddag forlod deres møde med transportminister Lars Barfoed.

”Lars Barfoed var særdeles godt forberedt. Han havde læst vores materiale og kendte vores synspunkter. Han gav under mødet udtryk for, at han gerne så trafikinvesteringer, der kunne understøtte erhvervsudviklingen, han nævnte specifikt Kalundborg Havns betydning, og han fandt i den anledning Rute 23 interessant”, sagde Kaj Buch Jensen umiddelbart efter mødet.

Vil det sige, at den er hjemme, motorvejen?

”Det tør jeg ikke udtale mig om. Jeg nøjes med at konstatere, at det var et meget positivt møde, og at jeg er større optimist nu end før mødet”, lød det kort fra Kaj Buch Jensen.

Forhandlingerne om det store trafikforlig ventes at gå ind i sin afsluttende fase i aften eller i morgen.


Trafikudvalgets formand tror pĂĽ Skovvejen

28/01-2009 kl. 09:36

Der er positive prognoser fra Christiansborg under de afsluttende forhandlinger om den store trafikinvesteringsplan.

Ifølge DR Sjælland onsdag morgen er der gode udsigter for en udbygning af strækningen mellem Kalundborg og Holbæk til motorvej.

”Jeg tror, vi kan lave en aftale om udbygning af Skovvejen til Kalundborg samt omfartsveje ved Slagelse og Nykøbing Falster”, siger formanden for Folketingets Trafikudvalg, Flemming Damgaard Larsen (V) til DR Sjælland.

Omfartsvejen på Stevns og nord om Næstved ventes også at blive bragt i spil, men her er der næppe flertal for en hurtig løsning, erfarer DR Sjælland.


Novo Nordisk tager med til minister-møde

28/01-2009 kl. 08:07

Novo Nordisk melder sig nu også til den delegation fra Kalundborg, som i dag mødes med transportminister Lars Barfoed for at drøfte udvidelse af Rute 23 til motorvej.

Senior Vice President, Jesper Giede Bøving, Novo Nordisk, går personligt ind i sagen, fordi de trafikale forbindelser har stor betydning for virksomhedens drift i Kalundborg.

”Hvis du for alvor ønsker at styrke erhvervsudviklingen i et område, er det afgørende, at infrastrukturen er i orden. Og det er den ikke i øjeblikket i Kalundborg-området”, konstaterer Jesper Giede Bøving.

Novo Nordisk har ca. 2600 ansatte i Kalundborg, og heraf er en stor del pendlere. Ifølge Jesper Giede Bøving, betyder de problematiske vejforbindelser, at det kan være svært at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft.

Det er ikke alene de vanskelige forhold for pendlere, der generer Novo Nordisk. Virksomheden har i Kalundborg en stærk trafik af kunder og leverandører, som også oplever problemer med fremkommeligheden. Novo Nordisk og Novozymes havde tilsammen således i 2007 ikke mindre end 857.000 ”passager” ind og ud af virksomhederne i Kalundborg. Også den meget tunge trafik belaster det nuværende vejnet. Samlet set havde Novo Nordisk og Novozymes i 2007 8.855 tankvogns-transporter til deres virksomheder.

Mødet med transportministeren finder sted i dag kl. 14. Fra Kalundborg deltager borgmester Kaj Buch Jensen, direktør Ole Lauritzen, Kalundborgegnens Erhvervsråd, udviklingschef Claus Steen Madsen, Kalundborg Kommune og altså Jesper Giede Bøving, Novo Nordisk.


Dansk Industri støtter udbygning af Rute 23

27/01-2009 kl. 18:10

Dansk Industri Vestsjælland bakker nu også op om en udbygning af Rute 23 mellem Kalundborg og Holbæk.

I et brev til Folketingets trafikudvalg peger formanden for DI Vestsjælland, Henning Hellstrøm Henningsen på behovet for at etablere en motorvej på strækningen, ikke mindst på grund af den stærke vækst i industriproduktionen i området i de kommende år.

”En investering i en motorvej i mellem Holbæk og Kalundborg vil ikke alene være en relevant investering i den danske infrastruktur. Det vil også være en investering i en sund erhvervsudvikling, der vil styrke de vestsjællandske virksomheders konkurrenceevne”, skriver Henning Hellstrøm Henningsen blandt i henvendelsen til trafikudvalget


Liberal Alliance støtter motorvejen

26/01-2009 kl. 11:09

Vilum Christensen Liberal Alliance kan nu også tælles blandt støtterne til en motorvej mellem Kalundborg og Holbæk.

Villum Christensen fra partiets folketingsgruppe erklærer, at Liberal Alliance har besluttet at gøre motorvejsprojektet til partiets 1. prioritet af alle nye trafikprojekter, når den endelige investeringsplan skal besluttes torsdag.

”Rent erhvervsmæssigt vil perspektiverne i denne investering langt overgå andre projekter, vi er blevet præsenteret for. Det er derfor vores mål, at få kørt projektet i stilling med den nødvendige VVM-redegørelse, således at det kan være grydeklart til næste beslutningsrunde”, siger Villum Christensen til Sjællandske.

Tidligere har Dansk Folkepartis trafikordfører offentligt tilkendegivet, at han støtter en motorvej mellem Kalundborg og Holbæk.


Møde med ministeren pü onsdag

23/01-2009 kl. 12:54

Borgmester Kaj Buch Jensen I morges landede der en god nyhed på borgmester Kaj Buch Jensens bord. Transportminister Lars Barfoed vil gerne mødes med Kalundborg Kommune og Kalundborgegnens Erhvervsråd for at diskutere ønsket om at etablere en motorvej mellem Kalundborg og Holbæk.

”Det er jeg meget tilfreds med, og jeg glæder mig til at forelægge vores synspunkter for ministeren”, siger Kaj Buch Jensen.

Mødet finder sted onsdag 28. januar kl. l4. Ifølge kilder på Christiansborg forventes det i øvrigt, at forhandlingerne om et trafikforlig går ind i den afsluttende fase netop 28. og 29. januar.


Stor tak til erhvervslivet

22/01-2009 kl. 16:49

Der var stor tak til erhvervslivet fra kommunalbestyrelsesmedlem Allan Orris (SF) på pressemødet på Christiansborg.

”Det er utrolig vigtigt, at erhvervslivet har været så aktivt med i argumentationen for en motorvej mellem Kalundborg og Holbæk. Det har været en lærerig proces for os politikere, og jeg tror, at vi i fremtiden i højere grad skal dyrke det samarbejde. Jeg tror, at det er en vigtig årsag til, at vi har vundet gehør for vores synspunkter i trafikudvalget”, sagde Allan Orris.

Allan Orris bor i øvrigt tæt på Skovvejen og har siden 1969, da Skovvejen blev anlagt og sluttede i Bjergsted, glædet sig til fortsættelsen.

”Og det har aldrig set lysere ud end nu”, vurderer Allan Orris.


Sten Drejø: Nu taler vi ikke lÌngere om en hulvej

22/01-2009 kl. 16:37

Kommunalbestyrelsesmedlem og formand for Kalundborg Havn, Sten Drejø (A), gjorde på pressemødet på Christiansborg status over den politiske proces, og var yderst tilfreds.

”Vi har udarbejdet et glimrende materiale, der holder vand og går i dybden. Vi har formået at arbejde på tværs politisk med både Venstre og Dansk Folkepart, og for første gang i Kalundborgs historie er de store industrier gået sammen i dette spørgsmål. Og for mig personligt har det været en tilfredsstillende at kunne fortælle at Danmarks næststørste havekompleks altså ligger i Kalundborg”, sagde Sten Drejø.

Han fremhævede også, at Kalundborgs argumenter for en motorvej både har et langt og et nationalt perspektiv, og at det inddrager godstransporten. Det har efter Sten Drejøs opfattelse været afgørende for styrken i argumentationen.

”Jeg tror, at landspolitikerne nu har forstået, at det ikke længere rækker med kun en hulvej til Kalundborg, og det er dejligt. Nu bliver vi ikke alene hørt, nu tror jeg også, at der sker noget” tilføjede Sten Drejø.


Jacob Jensen roser Kalundborgs udspil

22/01-2009 kl. 16:17

På dagens pressemøde på Christiansborg dukkede Jacob Jensen, MF også op. Han havde en meget positiv vurdering af det udspil, som Folketings Trafikudvalg i dag fik præsenteret af Kalundborg Kommune og Kalundborgegnens Erhvervsråd.

”Der er i øjeblikket mange der byder sig ind på regeringens trafikplan, og der er knap så mange penge. Men I har udarbejdet et seriøst gennemarbejdet materiale, jeres ønsker er realistiske, og jeres argumenter i forhold til både det blå og det grønne spor er helt rigtig set. Jeg tror også, at der er nogle politikere der ikke helt har været opmærksomme på de godsmængder, der går over Kattegat via Kalundborg. Men det er de nu”, sagde Jacob Jensen.

Han tilføjede, at timingen i forhold til den politiske beslutningsproces på Christiansborg er meget vigtig, men at politikerne i øjeblikket ”står ved snorene”, og at udspillet om Rute 23 derfor falder på det helt rigtige tidspunkt.


En god dag for erhvervslivet i Kalundborg

22/01-2009 kl. 16:05

”Det har været en god dag for erhvervslivet i Kalundborg” betonede formanden for Kalundborgegnens Erhvervsråd, direktør Ole Lauritzen på pressemødet efter at mødet i Folketingets Trafikudvalg.

Det var helt klart Ole Lauritzens indtryk, at der i hele trafikudvalget er enighed om, at der skal ske en udvikling og ikke en afvikling af erhvervslivet på Vestsjælland, og at gode trafikforhold skal være med til at sikre den udvikling.

”Vi har store virksomheder, der står og banker på med nye investeringer i området. Men vi ved også, at nogle risikerer at fravælge os på grund af for ringe infrastruktur. Det er usandsynlig vigtigt, at erhvervsudviklingen ikke går i stå på grund af manglende fremkommelighed på Skovvejen” understregede Ole Lauritzen, som i øvrigt kunne supplere med, at der er ved at blive arrangeret møde med transportminister Lars Barfoed om vejforbindelsen en af de nærmeste dage.


Politisk enighed styrker muligheden for motorvejen

22/01-2009 kl. 16:01

Det er et nærmeste forbilledligt samarbejde på tværs af partiskel i Kalundborgs kommunalbestyrelse samt kommunens tætte samarbejde med erhvervslivet, der har skabt en slagkraftig argumentation for en udbygning af Rute 23, vurderer Martin Damm, 2. viceborgmester i Kalundborg Kommune.

”Vi har tidligere hver især forsøgt at overtale politikerne til at få en motorvej, men hver gang er det gået galt. Nu har vi arbejdet sammen, og slået et ordentlig slag for sagen, og så har vi vel at mærke formuleret et sagligt materiale, der holder vand. Det er den slags, der skaber resultater”, betonede Martin Damm, på pressemødet i dag på Christiansborg efter mødet i trafikudvalget. Han gav samtidig udtryk for, at mulighederne for at få første etape af en motorvej aldrig har været større.


Kalundborgs borgmester øjner en løsning

22/01-2009 kl. 15:52

Det var en glad borgmester Kaj Buch Jensen, der som leder af Kalundborgs delegation kom ud fra mødet med Folketingets Trafikudvalg i dag.”Det var en meget positiv oplevelse”, var Kaj Buch Jensens første bemærkning.

Direkte adspurgt, om der nu indgår en motorvej mellem Kalundborg og Holbæk i det nye trafikforlig, svarede Kaj Buch Jensen.

”Det kan jeg naturligvis ikke vide, men jeg fornemmer, at en politisk farbar vej kunne være først at igangsætte en VVM-undersøgelse (undersøgelse af bl.a. miljøforhold), og at der dernæst kunne etableres en motorvej mellem Kalundborg og Bjergsted by, og at man i en sidste etape kunne udbygge motortrafikvejen til motorvej. Skulle det lykkes vil det være en rigtig god begyndelse”, konstaterede Kaj Buch Jensen.

Borgmesterens optimisme beror på, at det var et meget velforberedt trafikudvalg, der tog imod. Medlemmerne havde sat sig godt ind i Kalundborgs materiale ”Nye veje til vækst i Vestsjælland” og gav udtryk for, at de temaer, der blev bragt frem, var både rimelige og velbegrundede.


Intensive møder med medier og politikere

22/01-2009 kl. 10:47

TV2-øst pü besøg Kalundborg Kommune og Kalundborgegnens Erhvervsrüd har et tÌt program i København i dag.

Allerede fra morgenstunden dukkede TV Øst op i kommunens midlertidige hovedkvarter på Hotel Scandic ved Søerne. TV Øst følger delegationen fra Kalundborg under dagens møder med bl.a. Folketingets Trafikudvalg og under pressemødet i eftermiddag. På billedet interview’er TV Øst borgmester Kaj Buch Jensen.

Vi følger løbende dagens begivenheder ogsü her pü rute23.dk.


Socialdemokraterne vil fremrykke anlĂŚg af motorvej

22/01-2009 kl. 09:28

Ifølge Berlingske Tidende vil Socialdemokraterne i morgen prÌsentere et udspil, der aktiverer en lang rÌkke planer om anlÌg af motorveje og nye veje. Hensigten er bl.a. at styrke beskÌftigelsen.

”Vi vil fremrykke infrastrukturinvesteringer, som kan give et umiddelbart boost til beskæftigelsen i 2009 og 2010”, siger partiets finansordfører Morten Bødskov.

Berlingske Tidende ”erfarer” at regeringen også er klar til at sætte vejbyggeri i gang med det samme. Transportminister Lars Barfoed har dog ingen ambitioner om, at infrastrukturplanen skal forvandles til en jobplan:

”Skal vi bidrage til beskæftigelsen ved at sætte gang i hurtige, offentlige investeringer, kan vi godt komme med forslag”, siger han til bladet.


Christiansborg tager godt imod Kalundborg

21/01-2009 kl. 15:49

Borgmester Kaj Buch Jensen (A), viceborgmester Peter Jacoben (DF) og kommunalbestyrelsesmedlem Sten Drejø (A) har i dag indledt de politiske sonderinger pü Christiansborg. Sonderingerne har til formül at afdÌkke de politiske holdninger til en udbygning af strÌkningen mellem Kalundborg og HolbÌk til motorvej.

”Vi er blevet meget positivt modtaget. De politikere, som vi har været i kontakt med, har lyttet og udtrykt stor forståelse for vores synspunkter, og jeg ser frem til de drøftelser, vi skal føre i de kommende dage” , siger Kaj Buch Jensen.

I morgen har Borgmester Kaj Buch Jensen (A), Kommunalbestyrelsemedlem formand for Miljøudvalget Allan Orris (SF), Formand for Kalundborgegnens Erhvervsråd Direktør Ole Lauritsen, Erhvervschef Poul Jensen og Formand for Kalundborg Havn Sten Drejø møde med Folketingets Trafikudvalg, hvor kommunens og erhvervsrådets redegørelse ”Nye veje til vækst på Vestsjælland” bliver præsenteret.

Senere pü dagen er de landsdÌkkende medier indbudt til pressemøde om sagen.


Motorveje centralt placeret i regeringens plan

21/01-2009 kl. 15:43

Trods fokus pü bedre tog, der kører hurtigt og til tiden, kommer regeringens trafikplan ogsü til at indeholde nye og større motorveje.

Det skriver Ritzau, som har set et udkast til den trafikaftale, som regeringspartierne i disse dage forhandler med Folketingets partier. Sammenlagt er der i planen investeringer i motorveje pĂĽ 11,2 mia. kr.

En udbygning af strÌkningen mellem Kalundborg og HolbÌk figurerer ikke i udkastet, men det ligger i forhandlingsforløbet, at der fortsat kan komme andre projekter med i planen. Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen, siger.

”Vi skal håndtere de projekter, der er besluttet, men er blevet dyrere. Derudover skal vi se på, om de projekter, der er undersøgt og grydeklar, skal laves nu eller gemmes til senere”.

I den sükaldte infrastrukturfond er der en post pü 19,4 mia. kr. til rullende planlÌgning og udmøntning af projekter, og det er reelt den pulje, der er til forhandling i disse dage.


Fire koncerner bag henvendelse til Trafikudvalget

20/01-2009 kl. 19:14

I en usĂŚdvanlig henvendelse i dag til Folketingets Trafikudvalg beder fire store erhvervsvirksomheder nu om at fĂĽ udbygget Rute 23 til motorvej mellem Kalundborg og HolbĂŚk.

I en fĂŚlles brev fra Novozymes, DONG Energy, AsnĂŚsvĂŚrket, Novo Nordisk og StatoilHydro fĂĽr formanden for trafikudvalget Flemming Damgaard Larsen (V) en direkte opfordring til at Rute 23 inddrages i den nye trafikplan.

De fire virksomheder anfører bl.a., at ”Rute 23 med de mange rundkørsler og flere enkeltsporede strækninger er en klar hæmsko for virksomhedernes fortsatte udvikling i området”.

Brevet er underskrevet af raffinaderidirektør Stig-Roar Olsen, StatoilHydro, kraftværkschef Knud Brandelev, Asnæsværket, Senior Vice President Jesper Giede Bøving, Novo Nordisk og Senior Director Jes Guldbrand Andersen, Novozymes, som også understreger, at ”En sikker og stabil transport af råvarer og færdigvarer er afgørende for vores forretningsaktiviteter i området”.

De fire virksomheder beskĂŚftiger tilsammen over 3.650 medarbejdere i Kalundborg og har en markant mĂŚngde tung trafik til og fra Kalundborg.

Brevet er ogsĂĽ sendt i kopi til transportminister Lars Barfoed.

Brevet til trafikudvalget kan lĂŚses i sin helhed under Rapporter


Lastbilen er ofte pĂĽ vej til eller fra en havn

20/01-2009 kl. 14:47

Nür Kalundborg ønsker mere plads pü Skovvejen, sü har kommunen noget at have ønskerne i. Nye beregninger fra Danske Havne viser nemlig, at hver tredje lastbil pü danske veje er pü vej til eller fra en havn. Problemet er bare, at veje til og fra havnene ofte slet ikke er udbygget til den store trafik, mener Tom Elmer Christensen, som er sekretariatschef i Danske Havne.
- DesvĂŚrre er vejene ofte gamle, snĂŚvre og gĂĽr gennem bymidterne, siger han.
Havnene har derfor foreslĂĽet trafikpolitikerne en investeringsplan pĂĽ 2,7 milliarder statskroner, der sammen med investeringer fra kommunerne og med EU-midler skal forbedre forholdene ved landets 16 hĂĽrdest belastede havne,
- Det er et meget beskedent beløb, nür man ser pü, hvor stor gavn der vil vÌre af forbedringerne, fastslür sekretariatschefen.
(DR, Regionalen i 19. januar)


Dansk Folkeparti - Støtter motorvejen

20/01-2009 kl. 14:45

Dansk Folkeparti bakker nu klart op bag ønsket om en motorvej mellem Kalundborg og Holbæk. Partiets trafikordfører Kim Christiansen påpeger, at ”en blå motorvej” over Kattegat er et godt alternativ til Storebæltsbroen, og at det også kræver en udbygning af Skovvejen. Til Ritzau siger Kim Christiansen bl.a.:

”Vi vil gerne styrke den blå motorvej over Kattegat. Det vil også være med til at lette trykket over Fyn og i Trekantområdet. Det kræver en bedre vej til Kalundborg, der på sigt skal være motorvej”.

Kim Christiansens udtalelser kommer i forbindelse med regeringens igangvÌrende forhandlinger med Folketingets partier om den store trafikplan, der rÌkker frem mod 2020. Kim Christiansen tilføjer, at han i øvrigt ogsü ønsker en bedre togforbindelse til Kalundborg.


Nye veje til vĂŚkst i VestsjĂŚlland

20/01-2009 kl. 14:44

Kalundborg Kommune og Kalundborgegnens Erhvervsrüd har nu udarbejdet en samlet redegørelse, der argumenterer for en udbygning af Rute 23 melem Kalundborg og HolbÌk.

Redegørelse har fået titlen ”Nye veje til vækst i Vestsjælland”, og den bliver en vigtigt instrument, når de politiske partier skal tage stilling til den nye store trafikplan.

”Kalundborg Kommune, Erhvervsrådet og de store erhvervsvirksomehder i Kalundborg har haft en meget tæt og frugtbar dialog om behovet for en bedre trafikforbindelse til byen. "Jeg synes at vi har udarbejdet en sober argumentation for en udbygning af Rute 23 både til gavn for Kalundborg men også for infrastrukturen i Danmark som helhed”, siger borgmester Kaj Buch Jensen (A) Kalundborg kommune, der er en af drivkræfterne bag initiativet.

Redegørelsen "nye veje til vÌkst i VestsjÌlland" er nu lagt pü hjemmesiden, og den vil blandt andet ogsü blive prÌsenteret for medlemmerne af Folketingets Trafikudvalg senere pü ugen


Midlertidigt sekretariat i funktion

20/01-2009 kl. 14:40

Kalundborg Kommune har i dag oprettet et midlertidigt sekretariat i København pü Hotel Scandic, Vester Søgade. Herfra styres og koordineres indsatsen de kommende dage. Sekretariatet ledes af udviklingschef Claus Steen Madsen, Kalundborg Kommune


Viser 47 nyheder.

Til toppen af siden