Rapporter


Samfundsøkonomiske gevinster

2016-07-12 14:09:29

Copenhagen Economics har for Novo Nordisk undersøgt de samfundsøkonomiske gevinster. Rapport af 31. maj 2016.

Samfundsøkonomiske gevinster » Rute-23-til-growth.pdfRute-23-til-growth.pdf


Kalundborg-motorvejen er forbindelsen til vækst

2015-08-24 10:58:09

Rapport fra juli 2015 om den positive effekt for hele Danmark af at færdiggøre Kalundborg-motorvejen.

Kalundborg-motorvejen er forbindelsen til vækst » 1440406689_Rute_23_Forbindelse_til_v_kst_rapport_af_Grontmij.pdf1440406689_Rute_23_Forbindelse_til_v_kst_rapport_af_Grontmij.pdf


Brev fra virksomhederne til Transportudvalget

2012-09-24 14:25:30

Henvendelse til Transportudvalget og Transportministeren

Brev fra virksomhederne til Transportudvalget » 1348489530_Brev_til_Transportudvalget_fra_Novozymes_Statoil_DONG_Energy_Novo_Nordisk.pdf1348489530_Brev_til_Transportudvalget_fra_Novozymes_Statoil_DONG_Energy_Novo_Nordisk.pdf


Kommissorium for VVM- undersøgelsen

2011-03-25 11:28:57

Kommissorium for VVM- undersøgelse for udbygning af rute 23 til motorvej mellem Regstrup og Kalundborg

Kommissorium for VVM- undersøgelsen » Godkendt_kommissorium_for_rute_23_Dramstrup_-_KaluGodkendt_kommissorium_for_rute_23_Dramstrup_-_Kalu


Aktstykke 113 om opgradering af rute 23

2009-04-30 13:11:48

Finansudvalget den 12. marts tiltrådt aktstykke 113, der giver Vejdirektoratet lov til at sætte opgraderinger på den østligste del af strækningen mellem Kalundborg og Holbæk i gang.

Aktstykke 113 om opgradering af rute 23 » Akt_113_-_Skovvejen_(Rute23).pdfAkt_113_-_Skovvejen_(Rute23).pdf


Redegørelse om "Fremtidens godstransport"

2009-04-24 12:43:55

Nærværende redegørelse handler om hvad den politiske aftale "En grøn Transportpolitik" betyder for Danmarks godstransport, og beskriver derigennem den samlede godsstrategi som anført i regeringsgrundlaget.

Redegørelse om Fremtidens_godstransporter.pdf


Forslag til prioriteret udbygning af Rute 23

2009-03-16 12:08:53

Forslag til prioriteret udbygning af Rute 23 udarbejdet i samarbejde mellem Kalundborg Kommune og Kalundborgegnens ErhvervsrĂĄd

Forslag til prioriteret udbygning af Rute 23 » Derfor_motorvej_nu__One_page_marts_09.docDerfor_motorvej_nu__One_page_marts_09.doc


"En grøn transportpolitik" - uddrag

2009-03-16 12:05:26

Uddrag vedr. skovvejen (Rute 23) fra "En grøn transportpolitik". Trafikforliget fra januar 2009

Uddrag_fra_En_gr_n_transportpolitik.doc


Aftale om en grøn transportpolitik

2009-01-29 18:19:07

Aftale om en grøn transportpolitik » Aftaletekst.pdfAftaletekst.pdf


Virksomhedsbrev til Trafikudvalget

2009-01-20 15:30:43

Appel fra Virksomhederne Novo Nordisk A/S, NovoZymes A/S, DONG Energy A/S og StatoilHydro A/S til Trafikudvalget.

Virksomhedsbrev til Trafikudvalget » Brev_til_Trafikudvalget_vedr._Rute_23.pdfBrev_til_Trafikudvalget_vedr._Rute_23.pdf


Nye veje til vækst i Vestsjælland

2009-01-20 12:34:45

Redegørelse, der beskriver behovet for opgradering af Rute 23 - Skovvejen - til motorvej.
Redegørelsen er udarbejdet af Kalundborg Kommune og erhvervslivet i Kalundborg

Nye veje til vækst i Vestsjælland » Rute23.pdfRute23.pdf


Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

2009-01-19 09:56:47

Regeringens trafikplan

Bæredygtig transport - bedre infrastruktur » TRM_Infrastruktur.pdfTRM_Infrastruktur.pdf


Infrastrukturkommissionens rapport - sammenfatning

2009-01-19 09:48:37

Infrastrukturkommissionen har analyseret og vurderet de centrale udfordringer og udviklingsmuligheder for infrastrukturen og de statslige trafikinvesteringer frem til 2030 i lyset af de langsigtede forventninger til transportbehov og transportmønstre som følge af demografi, urbanisering og byudvikling, pendling, samhandel m.v.
Hele rapporten kan ses pĂĄ www.infrastrukturkommissionen.dk

Infrastrukturkommissionens rapport - sammenfatning » Infrastruktur_Sammenfatning.pdfInfrastruktur_Sammenfatning.pdf


Forundersøgelse Rute 23 Kalundborg - Holbæk

2009-01-19 09:43:46

Vejdirektoratet har i samarbejde med Kalundborg og Holbæk Kommuner gennemført en såkaldt forundersøgelse af det fremtidige behov for og ønske om en udvidelse af Rute 23.

Forundersøgelse Rute 23 Kalundborg - Holbæk » rap321.pdfrap321.pdf


Viser 14 rapporter.

Til toppen af siden