Rute 23 - Skovvejen

Morovejen Kalundborg-Holbæk

Nuværende forhold

Rute 23 forbinder Holbækmotorvejen ved Holbæk med Kalundborg. Fra Kalundborg er der færgeforbindelse til Samsø.

Regionalt er der på strækningen en del erhvervs- og pendlertrafik mellem Kalundborg og Holbæk og mellem Vestsjælland og Øresundsregionen. Endelig er der ferie- og fritidstrafik til de mange sommerhusområder ved Kalundborg.

Strækningen består af en blanding af motortrafikvej og almindelig 2 sporet landevej i åbent land samt en strækning i byzone i Kalundborg (Se Vejdirektoratets forundersøgelse). Landevejen mellem Kalundborg og Bjergsted er en af landets mest trafikerede, når det gælder lastbiler.

Se uddrag af "En grøn transportpolitik" som vedrører Skovvejen. Se her 

Se Kalundborg Kommune og Kalundborgegnens Erhvervsråds forslag til prioriteret udbygning af Rute 23. Se her